Vannlekkasje fra EGR-kjøler. Gjelder Euro4 og nyere.

Av Jahn Vatle | 2011-04-13 12:46

I mange tilfeller hvor det har oppstått små uforklarlige vannlekkasjer, viser det seg at EGR-kjøleren
som benyttes på motorer med avgassnorm Euro 4 og nyere, er problemet.
Det er derfor viktig å kontrollere denne FØR man starter en større demonteringsjobb.
EGR-kjøler